Om er zeker van te zijn dat een woning of bedrijfspand géén asbest bevat, kan ervoor worden gekozen om een asbestonderzoek uit te laten voeren. Bij het bewerken, behandelen of verwijderen van dit materiaal kunnen microscopisch kleine vezels vrijkomen die bij inademing een groot gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Er zijn meerdere vormen van asbestonderzoek te onderscheiden. Door te verdiepen in de keuzemogelijkheden kan er een overwogen keuze gemaakt worden welk asbestonderzoek het beste uitgevoerd kan worden.

Asbestanalyse om de aanwezigheid van dit materiaal in panden vast te stellen

Buiten het feit dat het een wettelijke verplichting is, is het uiteraard ook om gezondheid technische reden zeer verstandig om een asbestanalyse uit te laten voeren. Asbestonderzoeken worden uitgevoerd door gecertificeerde specialisten op dit gebied die op basis van hun bevindingen een rapport opstellen waarin de eventuele aanwezigheid van dit materiaal in panden wordt beschreven. Het laten uitvoeren van een onderzoek naar asbest is verplicht bij het laten verwijderen van grote hoeveelheid asbest (meer dan 35 vierkante meter) of bij verbouwingen of sloopprojecten van huizen uit 1993 of eerder. Kijk op de website www.flamantanalyse.be om een asbestonderzoek uit te laten voeren.

Verschillende soorten asbestonderzoek

Er zijn verschillende soorten asbestonderzoek waarvoor gekozen kan worden. Een type 0 inventarisatie is een quick scan. Dit is de meest voordelige vorm van asbestonderzoek waarbij er vluchtig wordt gekeken of er géén asbest aanwezig is. Bij een type A asbestonderzoek wordt er gekeken naar de materialen die direct zichtbaar zijn. Er worden bij dit onderzoek weinig tot géén sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Als er het vermoeden bestaat dat er minder goed bereikbare materialen in de woning of het bedrijfspand asbest bevatten, kan er gekozen worden voor een type B asbestonderzoek. In dat geval kunnen er complete delen van het pand gesloopt worden om asbesthoudende materialen te vinden. Tot slot behoort een type G asbestonderzoek tot de opties. Dit is een onderzoek dat gericht is op de gebruikers van een gebouw waarbij wordt vastgesteld of zij niet in aanraking komen met asbest. Een type G inventarisatie richt zich dus op de gebruiksvoorwerpen die asbest kunnen bevatten.

Asbestplanning 2024

Asbest is een materiaal dat vooral vroeger veelvuldig werd toegepast in huizen. Het materiaal werd tot de jaren 80 veelvuldig gebruikt in vorm van asbesthoudend cement. Sinds 1998 is het gebruik van asbest verboden en wordt het materiaal niet meer in de winkels aangeboden. Daarnaast wordt er een asbestverwijderingsbesluit gehanteerd met als doel om het gebruik van asbest in Nederland te verbieden. Als de Asbestplanning 2024 wordt gehandhaafd, moeten alle panden in dat jaar asbestvrij zijn.