Woonprettig.nl is een blog die wij in onze vrije tijd bijhouden. Wij zijn geen professionals en delen enkel onze eigen ervaringen, meningen en inspiratiebronnen. Wij vertegenwoordigen geen meningen anders dan die van onszelf. Naar ons weten is alle informatie op deze blog juist, maar er kunnen altijd fouten worden gemaakt. Onze artikelen dienen enkel ter informatie dienen niet gezien moet worden als officieel advies. Onze teksten zijn allemaal uniek en geschreven door onszelf. Deze mogen niet overgenomen worden.