Het is heerlijk om te verhuizen. Nou ja, zodra alles achter de rug is, natuurlijk. Als alle verhuisstress in het verleden ligt kan je eindelijk gaan ontspannen en jouw woning helemaal eigen maken. Maar dan loop je ineens tegen een probleem aan: je ontdekt verborgen gebreken in het huis die de vorige eigenaar mogelijk verzwegen heeft. Wat nu?

Wat zijn verborgen gebreken?

Wanneer je een huis koopt, dan koop je het in de huidige staat, inclusief gebreken. De verkoper heeft mededelingsplicht en dient daarom te vertellen over alle bekende gebreken. Jij als koper hebt onderzoeksplicht, zodat je eventuele gebreken tijdig kan opsporen voordat je de eigendomsoverdracht ondertekent. Mochten er na de koop toch verborgen gebreken een de oppervlakte komen, dan bent jij als koper verantwoordelijk voor de reparaties. Echter zijn er situaties waarbij de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld. Wanneer er sprake is van een ernstig gebrek, zoals een situatie die het normale gebruik van de woning in de weg staat, dan wordt het herstel van de gebreken in rekening gebracht bij de oude eigenaar.

Problemen zoals lekkages, water in de kruipruimte, scheuren in muren, rotte dakconstructie, asbest, vervuilde grond of asbest zijn allemaal gebreken die nagevraagd dienen te worden voordat het koopcontract wordt ondertekend. De verkoper is verplicht eerlijk antwoord te geven op deze vragen. Doe je dat niet, dan zijn de kosten voor jouw rekening zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

problemen na de verhuizing

Heb jij problemen na de verhuizing?

Ik heb problemen na de verhuizing

Ben je tegen een aantal verborgen gebreken aangelopen na de verhuizing? Mogelijk sta jij in het recht om de herstelkosten bij de oude eigenaar neer te leggen. Of ben je toch niet voorzichtig genoeg geweest en ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten? In deze situatie is het wenselijk om rechtshulp in te schakelen om vast te stellen wat jouw rechten en plichten zijn. Sluit daarom tijdig een DAS rechtsbijstandverzekering af, zodat de kosten van deze hulp gedekt worden. Er wordt precies in kaart gebracht wat de situatie is en wie verantwoordelijk gesteld kan worden voor de schade. In veel gevallen kan je hier nog wat financieel voordeel uit halen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Begin met het op de hoogte brengen van de verkoper. Je dient dit binnen een bepaalde termijn na de ontdekking te doen, anders verlies je recht op aanspraak op een eventuele vergoeding. Geef de verkoper vervolgens tijd om met een oplossing te komen (vergeet niet om alle afspraken op papier vast te leggen!). Komt de verkoper niet tijdig met een oplossing, dan kan je deze in gebreke stellen. Dan schrijf je een aangetekende brief waarin de gebreken worden vermeld en een verzoek tot betaling. Geef aan dat je vervolgstappen gaat nemen als geen actie wordt ondernomen. Mocht je hierna nog geen steun ontvangen van de verkoper, dan heb je de mogelijkheid om binnen twee jaar naar de rechter te stappen.