Minister de Jonge, van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde onlangs een nieuw programma: ‘Langer thuis’. Hij richt zich hiermee op de groep ouderen, die aan het groeien is. Vaak willen zij graag zo lang mogelijk thuis wonen, wat klinkt goede oplossing voor het tekort in het verzorgingstehuizen. Maar het levert ook vaak een probleemsituatie op; eenzaamheid, overbelasting bij mantelzorgers en ouders die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven. Daarnaast zijn niet veel woningen geschikt voor thuiswonende ouderen met lichamelijke beperkingen. De minister wil deze problemen uit de weg helpen de komende jaren. De pijlers zijn de volgende vier:

  1. Ondersteuning thuis

De minister zou graag willen zien dat zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders samenwerken. Zo kunnen ouderen zonder al teveel zorgen en administratief werk langer thuis blijven wonen. Ook de verpleegkundige, huisarts en apotheek gaan nauwer samenwerken. Als ‘zorgteam’ letten ze op het welzijn van ouderen en werken zij aan een zorgplan. Samen letten zij op eenzaamheid, dementie en of zij nog in staat zijn zichzelf goed te verzorgen.

ouderen thuis

Ouderen langer thuis wonen? Hier heeft de overheid een plan voor opgesteld.

2. Meer tijdelijke opvang

Ouderen die in het ziekenhuis raken, blijven vaak veel langer dan nodig is. Door gebrek aan opvang kunnen zij nergens anders herstellen, dus blijven zij een ziekenhuisbed ‘bezet houden’.

3. Wonen

Het is het plan, dat er meer woonvormen komen geschikt voor ouderen. Denk aan een wonen in een hofje, die mensen samenbrengt waardoor eenzaamheid afneemt. Er is op die manier ook meer sociale controle van buren, waardoor zorgverleners worden ontlast. Ook kunnen mensen met een aantal aanpassingen in de woning vaak prima thuis wonen. Denk aan grijpbeugels bij het toilet en de douche of het aanschaffen van een traplift. Zo kunnen ouderen in een huis met meerdere verdiepingen blijven wonen.

4. Wooncoach en verhuiscoach

Een wooncoach kan helpen bepalen of een huis nog geschikt is te blijven wonen. Als het toch noodzakelijk blijkt te verhuizen, kan een wooncoach helpen met het organiseren van de verhuizing. Dit is vaak een emotionele en ingrijpende gebeurtenis, die wordt uitgesteld door ouderen. De hulp van een coach kan met kleine moeite al enorm veel betekenen voor iemand.

 

Met bovenstaande verbeteringen op het huidige zorgstelsel, wil de minister het mogelijk maken voor ouderen om langer thuis te wonen. De overheid heeft een bedrag beschikbaar gesteld van 340 miljoen euro om dit te bewerkstelligen.