Niemand zit te wachten op een brand en het is dan ook een goed idee om er alles aan te doen om een brand ten alle tijden te voorkomen. De brandveiligheid kan worden opgedeeld in een aantal onderdelen.

Het eerste is de brandpreventie, deze is gericht op maatregelen die ervoor zorgen dat alle risico’s die een brand kunnen veroorzaken zoveel mogelijk beperkt worden. Het tweede onderdeel richt zich op de bestrijding van brand, hieronder valt onder andere de blusapparatuur. Het laatste onderdeel is de brandalarmering die alle maatregelen bevatten om ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is van de beginnende brand en in veiligheid gebracht kan worden.

Je kan zelf veel van deze maatregelen nemen. Brandveiligheid advies bijvoorbeeld omtrent brandblussers is voor iedereen inzichtelijk. Het bouwbesluit is een van de leidende documenten die moet worden gebruikt om ervoor te zorgen dat er een brandveilige situatie wordt gecreëerd.

Er zijn specifiek brandblussers voor de bestrijding van specifieke branden

Bij brandveiligheid denken veel mensen aan blusapparatuur. Een brandblusser is in de meeste gevallen hoe dan ook een goed idee. Wanneer je een brandblusser aanschaft dien je wel op een aantal zaken te letten. Bedenk bijvoorbeeld goed wat voor een type brand je wil gaan blussen, want voor elk soort brand zijn er verschillende brandblussers te krijgen, zoals bijvoorbeeld een schuimblusser of een poederblusser.

De locatie van de brandblusser is ook erg belangrijk. Deze mag nooit op de grond staan en moet op een makkelijke toegankelijke en strategische plaats opgehangen worden.

Zelf brandblussers controleren

Het uitzoeken van de juiste blusapparatuur en deze op de juiste locatie bevestigen is nog niet alles. Brandblussers dienen namelijk ook gekeurd te worden. Wanneer brandblussers bedrijfsmatig gebruikt worden dan moeten deze jaarlijks gekeurd worden door een professioneel bedrijf die erkend is volgens NBN S21-050. Wanneer je echter een brandblusser in je huis hebt staan dan heb je in principe geen onderhoudsplicht, tenzij de verzekering anders aangeeft.

Het periodiek uitvoeren van een brandblusser onderhoud controle, is sowieso aan te raden. Een aantal zaken om hierbij op te letten zijn onder andere het indrukken van de zogenaamde manometer die de druk meet. Daarnaast is het ook altijd goed om de blusser af en toe om te draaien om te kijken of deze niet lekt en ook te controleren op schade aan de buitenkant.